8. Жіноча мережева проза. Спростування

Інформація про те, що книга ще не написана, виявилась хибною. Процитую цілу сторінку:

Літературно-художнє видання

8.
Жіноча мережева проза.

Дизайн та верстка «Буква і Цифра». Художник Ірина Ковальська. Редактор Клементина Ярош

Підп. до друку 29.08.2006. Формат 108×84/32. Папір офсет. № 1.
Друк офсет. Ум. друк. арк. 14,5. Ум. фарбовідб. 27,50
Обл.-вид. арк. 13,75. Зам. № 6-1508

Видавець СПД-фізособа Ворошило Олександр Миколайович
www.b-c.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і росповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2327 від 26.10.2005 р.

Надруковано в друкарні ЗАТ “ВІПОЛ”
Україна, Київ, вул. Волинська, 60

Тут виникає декілька питань:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *